VZDELÁVANIE

V CSIRT Slovakia sa zaväzujeme k poskytovaniu najnovších poznatkov a najlepších praktík v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Naším cieľom je nie len chrániť digitálne aktíva a infraštruktúru našich klientov, ale aj poskytovať hĺbkové vzdelávanie a odbornú prípravu pre zamestnancov všetkých úrovní. Naše vzdelávacie programy sú navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám a výzvam, s ktorými sa stretávajú organizácie v dnešnom rýchlo sa meniacom digitálnom prostredí.
 • Prečo si vybrať naše vzdelávacie programy

 • Navrhujeme vzdelávacie programy, ktoré zodpovedajú Vašim potrebám

 • Aktívne spolupracujeme s ďalšími kybernetickými organizáciami

 • Poskytujeme najnovšie poznatky aj prostredníctvom výskumných a vývojových aktivít

 • Snažíme sa neustále vzdelávať a zdieľať najnovšie poznatky a informácií

Prečo si vybrať naše vzdelávacie programy
 • Expertné vedenie: Naše kurzy vedú skúsení odborníci a praktici v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorí sú vždy v prednej línii boja proti kybernetickým hrozbám.
 • Praktické skúsenosti: Okrem teoretického základu poskytujeme účastníkom príležitosť zúčastniť sa na praktických cvičeniach a simuláciách reálnych kybernetických útokov.
 • Aktuálne obsahy: Naše vzdelávacie materiály sú neustále aktualizované, aby odrážali najnovšie trendy a hrozby v kybernetickej bezpečnosti.
 • Prispôsobenie: Uvedomujeme si, že každá organizácia má unikátne potreby. Ponúkame možnosť prispôsobiť obsah školení špecifickým potrebám vašej organizácie.

Základy kybernetickej bezpečnosti

 • Cieľová skupina: Všetci zamestnanci
 • Popis: Ideálny pre nováčikov v oblasti, tento kurz pokrýva základné princípy a praktiky potrebné na ochranu pred kybernetickými hrozbami.

Základy kybernetickej hygieny

 • Cieľová skupina: Všetci zamestnanci
 • Popis: Kurz zahŕňa základy bezpečného používania internetu, správne nastavenie hesiel, zabezpečenie osobných a firemných zariadení, a prevenciu proti phishingovým a malware útokom. Je ideálny pre zvýšenie všeobecného povedomia o kybernetickej bezpečnosti v rámci organizácie.

Pokročilá kybernetická obrana

 • Cieľová skupina: Všetci zamestnanci
 • Popis: Pre tých, ktorí už majú základy, tento kurz sa zameriava na pokročilé techniky a stratégie potrebné na obranu proti sofistikovaným kybernetickým útokom.

Odpoveď na incidenty

 • Cieľová skupina: IT zamestnanci
 • Popis: Naučte sa, ako efektívne reagovať na kybernetické incidenty, minimalizovať škody a obnoviť operácie s minimálnymi prerušeniami.

Bezpečnosť cloudových služieb

 • Cieľová skupina: Bezpečnostní analytici, IT profesionáli
 • Popis: Zamerané na špecifické výzvy a stratégie pre zabezpečenie cloudových prostredí.
Ako sa prihlásiť
Pre viac informácií o našich kurzoch a ako sa na ne môžete prihlásiť, prosím, nás kontaktujte priamo prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu alebo telefónu. Naši zástupcovia sú pripravení pomôcť vám nájsť ideálny vzdelávací program pre vaše potreby.

Pokročilá analýza a odolnosť voči hrozbám

 • Cieľová skupina: Bezpečnostní analytici, IT profesionáli
 • Popis: Tento kurz sa zameriava na rozšírené techniky pre identifikáciu, analýzu a reakciu na kybernetické hrozby. Zahŕňa prácu s nástrojmi pre detekciu hrozieb, analýzu malvéru a strategie na zabezpečenie sietí.

 Incident Response a krízové manažment

 • Cieľová skupina: Manažéri IT, bezpečnostní špecialisti
 • Popis: Účastníci sa naučia, ako pripraviť a implementovať efektívne plány reakcie na incidenty, ako aj manažment krízových situácií spojených s kybernetickými útokmi. Kurz zahŕňa simulácie reálnych incidentov pre praktické cvičenie.

 Bezpečnosť a regulácie v cloud computing

 • Cieľová skupina: Cloudoví architekti, správcovia cloudových služieb
 • Popis: Učí o najlepších postupoch a nástrojoch na zabezpečenie dát a aplikácií v cloude, s dôrazom na súlad s príslušnými právnymi a regulačnými požiadavkami.

Ochrana osobných údajov a GDPR

 • Cieľová skupina: Manažéri ochrany údajov, právnici, IT profesionáli
 • Popis: Kurz poskytuje prehľad o zákone GDPR a ďalších reguláciách ochrany údajov, ako aj praktické usmernenia na zabezpečenie súladu v organizáciách.

Techniky ethical hacking a penetračné testovanie

 • Cieľová skupina: Bezpečnostní špecialisti, IT profesionáli
 • Popis: Účastníci sa naučia o etickom hackovaní a penetračnom testovaní ako prostriedku na identifikáciu a opravu zraniteľností v informačných systémoch pred tým, než ich zneužijú útočníci.

 Zabezpečenie IoT a inteligentných zariadení

 • Cieľová skupina: Vývojári, IT bezpečnostní špecialisti
 • Popis: Tento kurz pokrýva špecifické výzvy a riešenia pre zabezpečenie IoT (Internet of Things) a iných inteligentných zariadení, vrátane návrhu bezpečných systémov a riadenia rizík

KONTAKTUJTE NÁS