O nás

CSIRT Slovakia s.r.o.

„CSIRT Slovakia s.r.o. je lídrom v oblasti riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov. Sme skúsený tím expertov, ktorí majú roky skúseností s riešením rôznych druhov kybernetických hrozieb. Naším cieľom je chrániť našich klientov a zabezpečiť, že ich dáta sú v bezpečí.“

„V CSIRT Slovakia s.r.o. sa venujeme poskytovaniu najvyššej kvality služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Naši odborníci sú vyškolení v najnovších technikách a technológiách, aby boli schopní reagovať na každý kybernetický incident, ktorý sa vyskytne.“

„V CSIRT Slovakia s.r.o. sme hrdí na našu schopnosť pomôcť našim klientom predchádzať kyber útokom. Sme tu pre vás, aby sme vám poskytli odborné poradenstvo a pomohli vám identifikovať a odstrániť potenciálne bezpečnostné problémy v vašom systéme.“

CSIRT Slovakia

Náš profesionálny tím

CSIRT manažér

Manažér zodpovedný za riadenie a koordináciu tímu, zabezpečuje, aby tímové činnosti boli v súlade so stratégiou organizácie

Vývojár

Vývoj bezpečnostných riešení a nástrojov na identifikáciu a riešenie bezpečnostných hrozieb

Analytik bezpečnosti

Zodpovedný za analýzu a vyhodnocovanie bezpečnostných incidentov, ich závažnosti a volbu aké kroky podniknúť na ich riešenie

Forenzný expert

Expert na vykonávanie digitálnej forenzného vyšetrovania s cieľom získať dôkazy o bezpečnostných incidentoch

Manažér incidentov

Riadenie a koordinácia riešenia bezpečnostných incidentov, od začiatku až po vyriešenie incidentu

Právny expert

Zodpovedný za navrhovanie, implementáciu a správu bezpečnostných politík, smerníc a postupov pri správe infraštruktúry organizácie